Ansökningsregler

KORT PRESENTATION

Ellen Keys Stiftelse Strand fullgör sitt uppdrag att förvalta Ellen Keys kulturella och världsliga arv bl.a. genom att söka bibehålla och vårda fastigheten Strand, såväl interiört som exteriört, i det skick den var vid Ellen Keys bortgång 1926.

Även om Strand sommartid kan beses av besökande vid dagliga visningar under månaderna maj till september, föreskrev Ellen Key uttryckligen i sitt testamente, att Strand skulle vara en levande och aktiv inrättning i dagens samhälle genom att kunna upplåtas för stipendiater, främst för kroppsarbetande kvinnor utan möjlighet till semester av annat slag.

Idag är denna ändamålsbestämmelse breddad och stiftelsen söker leva upp till Ellen Keys vilja genom att Strand får bebos av kvinnor, vilka har intresse och behov av att få ta del av Ellen Keys tänkesätt och värderingar, och samtidigt kan beredas avskildhet för egen personlig utveckling och fortbildning (studier), främst inom ämnesområden som låg Ellen Key nära.

Strand är således inte bara ett museum över Ellen Keys liv och gärning utan också en levande miljö, som förhoppningsvis liksom tidigare, kan utgöra en inspirationskälla för andra. Räkna dock med minst två visningar per dag under maj och juni, måndagar är det alltid stängt. I september är det lugnare och färre besökare.

ANSÖKNINGSREGLER

Sökanden skall vara kvinna och över 25 år, fullt frisk och rörlig och dessutom kunna sköta dagliga göromål såsom egen mathållning, städning av eget rum m.m., och vara ordningsam och aktsam om Strand och dess miljö.

Företräde ges åt dem, som styrelsen tror kunna uppskatta, vårda och akta Strands atmosfär och egenart och som tillika söker en rofylld miljö för egen utveckling, förkovran och studier, främst inom ämnes- och intresseområden som omfattades av Ellen Key.

Ansökan görs till stiftelsen enligt särskilt formulär för vistelse och enligt förutbestämda perioder som anges i ansökningsformuläret, under maj, juni och september varje år. Fyra stipendiater kan mottas samtidigt. Från och med sommaren 2018 pågår arbetet med att katalogisera Ellen Keys bibliotek och då behöver vi bereda plats i ett av de befintliga rummen åt bibliotekarien som genomför detta. Detta innebär att vi under de kommande somrarna endast kan erbjuda plats åt tre stipendiater per period.

Under uttagningsprocessen kan ytterligare kontakt komma att tas med den sökande, se därför till att ange korrekta kontaktuppgifter i din ansökan. Besked om antagning skickas ut via e-post. Vid avslag skickas inget besked ut.

I god tid före vistelsen skall föreståndaren på Ellen Keys Strand,telefon 0144 - 330 30, e-post:  info(a)ellenkey.se kontaktas för anmälan om ankomsttid och andra praktiska ting.

Mer information under VISTELSEBESTÄMMELSER.

Välkommen med Din ansökan!

 

/Ellen Keys Stiftelse Strand