Bakgrund

Redan under Ellen Keys tid fanns ett stort intresse att se Strand. Hon skriver i Julfacklan 1912:

"Bland de många märkliga fornfynden, som ägt rum i min närhet under senaste åren - t.ex. pålbyggnader, hällristningar, ett begravningsfält och en tusenårig landsväg - har det allra märkligaste dock skett på Strand. Det där gjorda fyndet är varken mer eller mindre än - paradisets nyckel, vilken ängeln, som sändes att stänga porten, vred om så kraftigt att den blev sned. Sedan kastade han den ifrån sig under flykten från jorden tillbaka till himlen och den hittades just här, där pelarbron byggdes. Detta är hemligheten med att människor trivs på Strand.

Tyvärr finnas också här orm, i gestalt av turister, som, hänsynslösa i fråga om anslagen besökstid, tränger sig störande in på alla tider. Detta har slutligen - för att rädda min egen och mina gästers hemfrid - nödgat mig till de inträde förbjudande anslag, som jag vid andra staket alltid avskytt - men nu blott allt för väl förstår! Ty människors hänsyn för andras frid och frihet är en kulturprodukt, som mognar mycket långsamt."

Välkomna till Strand!