Beskrivning

"Att beskriva Strand behöves knappt: flera andra har ju gjort det. Min förebild var det enkla svenska herrgårdshus, i vilket jag föddes och där jag intill medelåldern hade mitt hem: ett långt, lågt vitt hus med högt tak, beläget mellan stora träd och vid en sjö just som Strand. Ty att få det nya hemmet likt det gamla var villkoret att trivas. Medan mitt sociala samvete påbjuder mig mycket enkla personliga vanor, har det tillåtit, ja uppmanat mig att i byggnaden tillgodose såväl vad ändamålsenligheten nu och i framtiden fordrar som vad skönhetskänslan bjudit. Att tillfredsställa den känslan har varit möjligt med enkla medel. Ty lyckligtvis är det ej stoffets dyrbarhet, som avgör skönhetsvärdet vare sig i byggnad eller bohag. Detta senare är nästan helt och hållet från föräldrars, mor- och farföräldrars hem. Således talande, så som det höves i en åt minnena lika väl som åt framtiden bygd boning." (Ellen Key ur Julfacklan 1912)