Ellen Keysällskapet

 

Ellen Keysällskapet bildades 1969, med syfte att sprida kännedom om Ellen Keys idéer, bland annat genom en årlig skrift.


Om somrarna inbjuds till kulturaftnar på Ellen Keys Strand. En kväll på Strand präglad av skön kultur, god gemenskap och tesupé.

 

Medlemsavgift 100 kr,

Bli medlem genom att sätta in medlemsavgiften på följande bankgiro 5244-8438, Länsförsäkringar bank. Glöm ej ange dina kontaktuppgifter!

 

Kontakt och information: www.ellenkeysallskapet.se