Historik

Litteratur om Strand:

Michelsen, Ellen Brev från Ellen Key 1907 – 1924, Lund 1952

Topelius, Ann-Sofi,

  • ”Praktiska ting för stuga och trädgård : Ellen Keys anteckningar om Strand”, i: Ellen Key, 1849-1999, Linköping 1999
  • ”Skönhet för alla och Ellen Keys Strand”, Östergötland, 1976

Ek, Solveig, ”Hemmet vid Vätterns Strand”, Parnass, 6, 1997

Nathorst, Mary T., Strand – Ellen Keys hem, Ellen Keysällskapets skriftserie, 1984 (ursprungligen publicerad i Svenska hem i ord och bilder, 4, 1916)

Bendt, Ingela Ett hem för själen, 2000

Jansson, Hedda Där livets hav oss gett en strand, 2013