Historik

Allt sedan Ellen Key öppnade sitt Strand i juni 1911 har gäster tagits emot i hennes hem. Key ville se hur huset skulle fungera för dem som skulle bo där när hon inte längre fanns kvar. Redan 1927, året efter Key gick bort, påbörjade Stiftelsen sitt arbete med gästhemmet - fyra kvinnor togs emot per gång, en månad i taget, precis som Ellen Key förespråkat.

En hushållerska och en kokerska tog hand om kvinnorna. Gästerna valdes ut från föreningen Tolfterna, som Key själv startat (se mer under BAKGRUND).  Kvinnorna skulle vara befriade från allts slags hushållsarbete - man fick brodera och påta i trädgården, det var allt - för att kunna ägna sig helt åt sig själv, och sin förkovran. Därför var tre kategorier helt förbjudna att vistas på Strand: män, barn och husdjur. Samma regler gäller än idag. Flera brukar uttrycka det så: att få tänka tanken klart, utan avbrott.

Efter att Tolfterna upphört i början på 1960-talet breddades möjligheten att söka, och alla kvinnor med stort intresse för Ellen Keys områden, t ex lärare, kunde söka stipendium för att få fördjupa sig i böckerna och omgivningen. Visserligen är det numera självhushåll, men fortfarande är det viktigaste att ta hand om sig själv. Att "sträcka ut sig andligen och lekamlingen" som Ellen Key uttryckte det.

Under årens lopp har mer än 1800 personer varit stipendiater på Strand. Fyra personer per period tas fortfarande emot, och man stannar numera i fastlagda 2-veckorsvistelser. Är du intresserad av att söka stipendium? Läs mer under ANSÖKNINGSREGLER.