Stiftelsen

År 1914 grundade Ellen Key den stiftelse som skulle få i uppdrag att driva Strand efter hennes sista vilja. Strand skulle vårdas, bevaras såsom Ellen Key hade efterlämnat det, men också användas som gästhem för kvinnor sommartid.

Stiftelsens fullföljer idag sitt uppdrag genom att ta emot ansökningar för vistelsestipendier, och bereda plats för gäster i fem fasta stipendiatperioder under sommarhalvåret. Läs mer under STIPENDIUM. Dessutom förvaltar stiftelsen Ellen Keys kvarlåtenskap och ansvarar för underhåll och restaurering av huset Strand, samt dess park.