Stockholmsåren 1881 - 1902

Ellen Keys liv i årtal:

1880 - flyttar till Stockholm

1882 - Sundsholm säljs

1884 - modern dör

1888 - Från människosläktets barndom, första skrift i Verdandiserien

1889 - Några tankar om Yttrande- och tryckfrihet, föredrag och publikation som ger Ellen Key genombrott som skribent och opinionsbildare

1890 - den platoniska brevrelationen till Urban von Feilitzen avslutas

1892 - fadern dör

1890-tal - flertal skrifter i olika ämnen, umgänge med vänkretsen i Juntan, bl a Richard och Gerda Berg och Hanna och Georg Pauli

1893 – talar, som första kvinna någonsin, på första majmötet på Gärdet i Stockholm,

1896 - Missbrukad kvinnokraft, omdebatterad feministisk skrift

1900 - internationellt genombrott med Barnets århundrade, en bok i barnpedagogik. Boken översätts till 13 språk och försäljningen av denna blir grunden till finansieringen av Strands byggnation.

Läs mer i:

Catharina Hällström

  • ”Från upplevelse till tanke 3, Ellen Key som ung kvinna i en dynamisk tid”, Ellen Keysällskapet, 2012
  • ”Från upplevelse till tanke 4, Liv och verk förenas i Barnets Århundrade”, Ellen Keysällskapet, 2014

Ronny Ambjörnsson

  • Ellen Key - en europeisk intellektuell, Stockholm 2012