Styrelsen

Ordförande

Gunnar Elfström, Linköping

 

Kassaförvaltare

Ian Mac Key, Stockholm

 

Sekreterare

Hedvig Brander-Jonsson, Uppsala

 

Ledamöter

Helena Selbing, Linköping

Ralph Edenheim, Motala

Marianne Bentzel, Linköping

 

Föreståndare

Maja Rahm