Ungdomsåren 1866 - 1880

Ellen Keys liv i årtal:

 

1870-tal - sekreterare och värdinna för sin far, riksdagsmannen Emil Key under dennes riksdagssessioner i Stockholm

 

1870-tal - går fröknarna Rossanders Lärokurs för fruntimmer, lär känna Anna Withlock, som hon sedan startar skola med

 

1873 - utlandsresa i Europa med fadern

 

1878 - möte med författaren Urban von Feilitzen, leder till en 10 år lång brevrelation

 

1880 - flyttar permanent till Stockholm

 

Läs mer i:

Catharina Hällström ”Från upplevelse till tanke. 2, Ellen Keys ungdom”, Ellen Keysällskapet, 2008