Utlandsåren 1903 - 1909

Ellen Keys liv i årtal:

1900 - internationellt genombrott med Barnets århundrade, en bok i barnpedagogik. Boken översätts till 13 språk och försäljningen av denna blir grunden till finansieringen av Strands byggnation.

1903 – 06 - Lifslinjer, skrift i tre delar om Ellen Keys livsåskådning och syn på kärleken, lyckan, skönheten och äktenskapet

1901 – 1909 - utlandsresor och föreläsningar på olika platser i Europa

1909 – 10 - återvänder hem för att bygga Strand på Ombergs södra sluttning

Läs mer i:

Ambjörnsson, Ronny, En europeisk intellektuell, Stockholm 2012

Holm, Birgitta, ”Die Grosstante Europas : Ellen Key som europeisk intellektuell”, i Ellen Key för alla, Ellen Keysällskapet, Linköping 2014 (1999)