Stötta Ellen Keys Strand

”Ellen Key var ingen rik kvinna, hon arbetade själv ihop sina pengar och ville skapa ett vilohem för kroppsarbetande kvinnor på Strand.Detta blev verklighet och vid sin död testamenterade hon sin kvarlåtenskap till Ellen Keys Stiftelse Strand med uppgift att driva...