E llen Key (1849 – 1926) var en världsberömd författare, pedagog, fredsivrare, kvinnosakskämpe och visionär. Hon växte upp på Sundsholms herrgård utanför Västervik i en politiskt engagerad familj, men flyttade som 30-åring till Stockholm då gården gått i konkurs, och försörjde sig som lärare i Anna Whitlocks skola.

Hon blev tidigt opinionsbildare, t ex i frågor om yttrande- och tryckfrihet, kvinnors rättigheter, undervisningsfrågor och sociala frågor. Under 1890-talet var hon mitt i den nationella debattens hetluft och blev både hyllad och kritiserad för sina åsikter.

År 1900 slog hon igenom internationellt med sin mest berömda bok, Barnets Århundrade, som inom kort översattes till 13 språk.

Vid konflikten med Norge 1905 blev hon kallad antipatriot eftersom hon förespråkade en fredlig upplösning av unionen, men fortsatte att engagera sig i fredsfrågor under första världskriget, bland annat genom att kräva att kvinnor skulle få inflytande i samhället, inte minst genom lika rösträtt. Själv kunde hon rösta för första gången 1921, 72 år gammal.

Hon dog på Strand den 25 april 1926.

Ellen Keys liv i årtal

1849

Barndomsåren 1849 – 1865

1849 – föds på herrgården Sundsholm utanför Västervik som äldst av sex stycken syskon. Modern är grevinnan Sophie Posse, fader riksdagsmannen Emil Key. Lär sig läsa som 4-åring, spenderar stora delar av sina barndomsår i herrgårdens stora bibliotek.

1850-60-tal – får undervisning av flerspråkiga guvernanter i hemmet, lär sig engelska av modern, grevinnan Sophie Posse. Talar som vuxen sju språk.

1864 – 65 – konfirmationsstudier hos systrarna Åhlin i Stockholm.

Läs mer i Hällström, Catharina, ”Från upplevelse till tanke. 1, Ellen Keys barndom”, Ellen Keysällskapet, 2006

1866

Ungdomsåren 1866 – 1880

1870-tal – sekreterare och värdinna för sin far, riksdagsmannen Emil Key under dennes riksdagssessioner i Stockholm
1870-tal – går fröknarna Rossanders Lärokurs för fruntimmer, lär känna Anna Withlock, som hon sedan startar skola med
1873 – utlandsresa i Europa med fadern
1878 – möte med författaren Urban von Feilitzen, leder till en 10 år lång brevrelation
1880 – flyttar permanent till Stockholm
Läs mer i: Catharina Hällström ”Från upplevelse till tanke. 2, Ellen Keys ungdom”, Ellen Keysällskapet, 2008

1881

Stockholmsåren 1881 – 1902

1880 – flyttar till Stockholm

1882 – Sundsholm säljs

1884 – modern dör

1888 – Från människosläktets barndom, första skrift i Verdandiserien

1889 – Några tankar om Yttrande- och tryckfrihet, föredrag och publikation som ger Ellen Key genombrott som skribent och opinionsbildare

1890 – den platoniska brevrelationen till Urban von Feilitzen avslutas

1892 – fadern dör

1890-tal – flertal skrifter i olika ämnen, umgänge med vänkretsen i Juntan, bl a Richard och Gerda Berg och Hanna och Georg Pauli

1893 – talar, som första kvinna någonsin, på första majmötet på Gärdet i Stockholm,

1896 – Missbrukad kvinnokraft, omdebatterad feministisk skrift

1900 – internationellt genombrott med Barnets århundrade, en bok i barnpedagogik. Boken översätts till 13 språk och försäljningen av denna blir grunden till finansieringen av Strands byggnation.

Läs mer i:

Catharina Hällström

”Från upplevelse till tanke 3, Ellen Key som ung kvinna i en dynamisk tid”, Ellen Keysällskapet, 2012
”Från upplevelse till tanke 4, Liv och verk förenas i Barnets Århundrade”, Ellen Keysällskapet, 2014

Ronny Ambjörnsson

Ellen Key – en europeisk intellektuell, Stockholm 2012

1903

Utlandsåren 1903 – 1909

1900 – internationellt genombrott med Barnets århundrade, en bok i barnpedagogik. Boken översätts till 13 språk och försäljningen av denna blir grunden till finansieringen av Strands byggnation.

1903 – 06 – Lifslinjer, skrift i tre delar om Ellen Keys livsåskådning och syn på kärleken, lyckan, skönheten och äktenskapet

1901 – 1909 – utlandsresor och föreläsningar på olika platser i Europa

1909 – 10 – återvänder hem för att bygga Strand på Ombergs södra sluttning

Läs mer i:

Ambjörnsson, Ronny, En europeisk intellektuell, Stockholm 2012

Holm, Birgitta, ”Die Grosstante Europas : Ellen Key som europeisk intellektuell”, i Ellen Key för alla, Ellen Keysällskapet, Linköping 2014 (1999)

1910

Strandåren 1910 – 1926

1909 – 10 – återvänder hem för att bygga Strand på Ombergs södra sluttning

1911 – stor inflyttningsfest för arbetarna som färdigställt Strand

1914 – Malin Blomsterberg kommer till Strand

1914 – Ellen Key grundar den stiftelse som skall få sköta om huset och verksamheten efter hennes bortgång

1917 – Minnen av och om Emil Key, biografi över fadern

1918 – John Bauer med familj omkommer i Per Braheolyckan utanför Hästholmen

1921 – röstar för första gången, 72 år gammal

1923 – Allsegraren, framtidsvision efter världskriget

1925 – Astrid Lindgren besöker Strand

1925 – Malin Blomsterberg dör

1926 – Ellen Key dör på Strand den 26 april

Läs mer om Ellen Keys liv på Strand i:

Ingela Bendt, Ett hem för själen (2000)

Hedda Jansson, Där livets hav oss gett en strand (2013)

Litteratur av Ellen Key

 • Allsegraren I : kvinnorna under världskriget, Stockholm 1918.
 • Allsegraren II: Kvinnornas del i moralens utveckling, 1-2, Stockholm 1920, 1: Återblick, Studentföreningen Verdandis småskrifter ; 231; 2: Framtidsblick, Studentföreningen Verdandis småskrifter ; 232.
 • Anne Charlotte Leffler: hertiginde af Cajanello: nogle biografiske meddelelser, København 1892.
 • Barnens bok : undervisningskurser för de små : bilder och berättelser, Stockholm 1885-1886.
 • Barnets århundrade, del I och II, Stockholm 1900.
 • Bildning : några synpunkter, Stockholm 1897, Studentföreningen Verdandis småskrifter 67.
 • Birgitta som andlig makt : föredrag i Vadstena Birgittadagen den 7 oktober 1916, 1916
 • Dräpande tungor, Malmö 1898.
 • Ernst Ahlgren : några biografiska meddelanden, Stockholm 1889.
 • Fredsrörelsen och kulturen, Stockholm 1908, studentföreningen Verdandis småskrifter
 • Folkbildningsarbetet : särskildt med hänsyn till skönhetssinnets odling : en återblick och några framtidsönskningar, Uppsala 1906.
 • Från människosläktets barndom, Stockholm 1888, Studentföreningen Verdandis småskrifter; 10
 • ”Hemma”, ur Publicistklubbens jultidning Julkvällen 1911.
 • Huru reaktioner uppstå samt några tankar om yttrande- och tryckfrihet, jämte en genmäle mot Carl von Bergen, A Bonniers förlag 1889, ursprungligen två tal på studentföreningen Verdandis sammankomst mars 1889
 • Individualism och socialism : några tankar om de få och de många, Stockholm 1895, Studentföreningen Verdandis småskrifter ; 55.
 • Kvinnorörelsen, Stockholm 1909.
 • Lifslinjer, I-III, Stockholm 1903-1906. I: ”Kärleken och äktenskapet” (1903), II ”Människan och Gud” (1905), III: ”Lyckan och skönheten” (1906)
 • Minnen av och om Emil Key, 1-3, Stockholm 1915-1917.
 • Missbrukad kvinnokraft och kvinnopsykologi, 4. uppl., Stockholm 1914 (1896)
 • Moralens utveckling : fri bearbetning efter Ch. Letourneau l’Évolution de la morale, Stockholm1891, Studentföreningen Verdandis småskrifter ; 35.
 • Människor, Stockholm 1899
 • ”Något om vila och om ett vilohem”, Julfacklan (1912)
 • Några tankar om skandinavismens framtid, Stockholm 1906
 • Nöjeskultur, Malmö 1914
 • Om läsning, Stockholm 1898
 • Poetisk läsebok för barn, Stockholm 1887 med företal av Ellen Key.
 • Rahel Varnhagen, Stockholm 1908
 • Själarnas neutralitet, Stockholm 1916
 • ”Skönhet” ur Tankebilder 1922, (1898)
 • Skönhet för alla : fyra uppsatser, Stockholm 1899, Studentföreningen Verdandis småskrifter, 77S
 •  Svensk eller storsvensk patriotism? Stockholm 1899
 • Sveriges modernaste diktare : Carl Jonas Love Almqvist, Stockholm 1897
 • Tal till Sveriges ungdom, Stockholm 1910
 • Tankar : (utdrag ur författarinnans ”Lifslinjer”), Stockholm 1907
 • Tankebilder, Stockholm 1898, 1-2
 • Två föregångskvinnor i kriget mot kriget, Uppsala 1918, Studentföreningen Verdandis småskrifter ; 217
 • Verk och människor, Stockholm 1910

Litteratur om Ellen Key

 • Almquist, Viktor, ”Ellen Key som människa”, Vår tid, 9, 1924
 • Ambjörnsson, Ronny, ”Ellen Key : miljö, liv, idéer”, Hemmets århundrade, Ny uppl.,Stockholm 1976.
  • ”Ellen Keys första krets”, Litterär kalender, 2004
  • ”Ellen Keys idéer om individ och kvinnlig särart”, i Ellen Key, 1849-1999, Linköping 1999
  • ”Förord”, Barnets århundrade II, 4. uppl., Stockholm 1995
  • ”Förord, Hemmets århundrade, Stockholm 1976
  • ”Förord”, Från människosläktets barndom, Ödeshög 2006
  • ”Hemma på jorden”, Ord och Bild, 93, 1984:1
  • Ellen Key – en europeisk intellektuell, Stockholm 2012
  • “Ellen Key – a European Intellectual”, i Ellen Key – Creating a European Identity, Ödeshög 2013
 • de Angelis, R W, Ellen Key – the Swedish Social Reformer, University of Conneticut, 1978, Diss.
 • Bendt, Ingela, Ett hem för själen, Stockholm 2000
 • Brandes, Georg, ”Ellen Key”, i: En bok om Ellen Key, Stockholm 1919
  • ”Brottstycken ur ’Kärleken och äktenskapet’ […]”, Bokstugan, 1921, sign. W. W.-d.
 • Burton, Nina, ”En formel för frihet : om Ellen Key, kvinnligheten och essäns essens”, Litterär kalender, 2004
 • Böök, Fredrik, ”Ellen Key. Verk och människor. [—]”, Svenska Dagbladet 1910-12-24
 • Claesson, Silwa, “Ellen Key in relation to contemporary educational ideals”, i Ellen Key – Creating a European Identity, Ödeshög 2013
 • Claréus, Ingrid, ”Staty med rabalder”, Parnass, 6, 1997
  • Ellen Key och Elin Wägner, Ellen Keysällskapets skriftserie, 1981
 • Dahlgren, Lotten, ”Ellen Keys senaste arbete : Anne Charlotte Leffler, Duchesse di Cajanello”, Dagny, 8, 1893, sign. L. D-n.
 • Dahlström, Britt, ”Andligt släktskap”, Parnass, 6, 1997
 • Danielsson, Bertil, ”Ellen Key och Barnets århundrade : en erinran med anledning av Internationella barnaåret”, Värld och vetande, 28, 1979
  • ”Ellen Key – sibyllan på Strand”, Bokvännen, 35, 1980
 • Doty, Madeleine Z., ”Ellen Key med amerikanska ögon”, i En bok om Ellen Key, Stockholm 1919
 • Ek, Solveig, ”Hemmet vid Vätterns Strand”, Parnass, 6, 1997
 • Ekelund, Louise, ”Där livets hav gett oss en strand”, Parnass, 6, 1997
 • Ekner, Reidar, ”Rilke, Ellen Key och Sverige”, Samlaren 1965
 • Elgström, Anna Lenah, ”Ellen Key och ungdomen”, i: En bok om Ellen Key, Stockholm 1919
  • ”Ellen Key”, Hvar 8 Dag, 1, 1900, 51, sign. V-d S.
  • ”Ellen Key […]”, Bokstugan, midvinternummer, 1921
 • Ellen Key, 1849-1999 : en minnesbok, red. Gerhardsson, Birgit, Linköping 1999, återutgiven 2014 som Ellen Key för alla.
 • Ellen Key – creating a European Identity, red. Planefors, Per-Inge, Ödeshög 2013
 • “Ellen Key and the Birth of a New Children’s Culture”, temanummer av Ricerche di Pedagogia e Didattica – Journal of Theories and Research in Education 11/2 Bologna, 2016. Red. Pironi, Tiziana, Hällström, Catharina, Jansson, Hedda.
 • Ellis, Havelock, ”Ellen Key och hennes inflytande i England”, i En bok om Ellen Key, Stockholm 1919
 • Elmblad, Sigrid, ”En blick tillbaka”, i En bok om Ellen Key, Stockholm 1919
 • En bok om Ellen Key, Stockholm 1919
 • Fahlbeck, Anders, Ellen Key – Strand, Axel Munthe – Villa San Michele, Ellen Keysällskapets skriftserie, 1998
  • Gäst hos sibyllan, Ellen Keysällskapets skriftserie, 1995
  • Högläsning på Strand, Ellen Keysällskapets skriftserie, 2007
  • ”Väninnor och vänskap”, Parnass, 6, 1997
  • ”Ellen Key i Rom”, Parnass, 2, 2000
  • ”Ellen Keys nyårsbrev till Tolfterna 1900-01: med kommentarer”, i Ellen Key 1999
  • ”Ellen Key och Linköpings stiftsbibliotek”, i Linköpings biblioteks handlingar, nr 17, 2003
 • Fiedler, Theodore, ”Rilke, Ellen Key und die Frauenfrage um die Jahrhundertwende”, Blätter der Rilke-Gesellschaft, 16/17, 1989/90, 1990
 • Fogelklou, Emilia, ”Brev till Ellen Key 1904-1921”, i författarens Brev till vännerna, Stockholm 1979
  • ”Levande brev till nuet”, Studiekamraten, 31, 1949
  • ”Ellen Key”, Hertha, 1, 1914
 • Fogelqvist, Torsten, ”Ellen Key död”, Dagens Nyheter 1926-04-26.
 • Forsström, Axel, ”Ellen Key och Fredrika Bremer”, Svensk litteraturtidskrift, 1960
  • ”Ellen Key och Urban von Feilitzen”, Svensk litteraturtidskrift, 1, 1938
  • Om Ellen Key, Lund 1949. – Innehåll: ”Minne från Strand”, ”Ellen Keys bibliotek”, ”Ellen Key – en gammaldags resenär”, ”Ellen Key och Urban von Feilitzen”, ”Ernst Ahlgren och Ellen Key”, ”Ellen Keys stil”, ”Ellen Key-porträtt”
 • Gerhardsson, Birgit, ”Ellen Key – från barn till tonåring”, i Ellen Key, 1849-1999, Linköping 1999
  • ”Perspektiv på Barnets århundrade”, Parnass, 6, 1997
  • ”Perspektiv på Barnets århundrade”, i Ellen Key, 1849-1999, Linköping 1999
 • Gram, Magdalena, Ellen Key om böcker och läsning, Alvastra förlag, Ödeshög 2007
 • Grimberg, Carl, ”Ellen Key”, i författarens Svenska folkets underbara öden, 9, 1924
 • Gräf, Hans Gerhard, Ett besök hos Ellen Key 1920, Linköping 1993
 • Gustafson, Ruth, ”Minnen av Ellen Key”, Studiekamraten, 25, 1943
 • Hackzell, Siv, Ellen Key i Europa : färdvägar och vistelser 1873-1909, Ellen Keysällskapets skrifteserie, 1994
 • Hammar, Inger, För freden och rösträtten : kvinnorna och den svensk-norska unionens sista dagar, Lund 2004
 • Hedén, Erik, ”Ellen Key : ett frisinnets jubileum : till Ellen Keys 70-årsdag”, i författarens Litteraturkritik, 1, Stockholm, 1927
  • ”Ellen Key och politiken“, Vår tid, 9, 1924
  • ”[…]’”, Ord och Bild, 15, 1906, sign. Ek Hn.
 • Holkers, Märta, ”Strand : Ellen Keys villa vid Vättern”, Antik & Auktion 1994:5
 • Holm, Birgitta, ”Die Grosstante Europas : Ellen Key som europeisk intellektuell”, i Ellen Key, 1849-1999, Linköping 1999
  • Kulturarbetare/kultfigur : Ellen Key och Selma Lagerlöfs europeiska kontaktlandskap och vägar till berömmelse, Umeå 1992, Arbetsrapport från CERUM ; 1992:8.
 • Holmberg, Arne, ”Ellen Key och Sonja Kovalevsky d.y.”, Svensk litteraturtidskrift, 3, 1964
 • Holmbäck, Bure, ”Farliga moraliska omstörtare”, Parnass, 6, 1997
 • Holmgren, Ann Margret, Ellen Key människovännen, Studentföreningen Verdandis småskrifter, 279, 1924
 • Hård af Segerstad, Kerstin, ”Ellen Key och kvinnofrågan”, Vår tid, 9, 1924
 • Hällström, Catharina, ”Från upplevelse till tanke. 1, Ellen Keys barndom”, Ellen Keysällskapet, 2006
  • ”Från upplevelse till tanke. 2, Ellen Keys ungdom”, Ellen Keysällskapet, 2008
  • ”Från upplevelse till tanke 3, Ellen Key som ung kvinna i en dynamisk tid”, Ellen Keysällskapet, 2012
  • ”Från upplevelse till tanke 4, Liv och verk förenas i Barnets Århundrade”, Ellen Keysällskapet, 2014
 • Höjer, Signe, ”Ellen Key och Strand”, i författarens Eldsjälar i fredens tjänst, Stockholm 1986
 • Ingemark, Anna, ”Det privata hemmet som offentlig scen : Ellen Keys Strand & Verner von Heidenstams Övralid”, Rig 1998:2
 • Ivanov, Gunnela, Vackrare vardagsvara – design för alla? : Gregor Paulsson och Svenska slöjdföreningen 1915-1925, Umeå 2004 – Diss
 • Jansson, Hedda, ”Ellen Key och mångfalden”, i utan gränser, Ödeshög 2006
  • Där livets hav oss gett en strand, Ödeshög 2013
  • Strand som andligt rum, Ellen Keysällskapets småskrifter 2013
  • “Ellen Key and the Concept of Eternity”, i Ellen Key – Creating a European Identity, Ödeshög 2013
  • “Life Philosophy of Ellen Key” i Ricerche di Pedagogia e Didattica – Journal of Theories and Research in Education 11/2, Bologna 2016.
 • Jansson, Sven-Bertil, ”Ellen Key och folkets visor”, Sumlen, 1981
 • Johannesson, Lena, “Ellen Key, Mamah Bouton Borthwick and Frank Lloyd Wright: notes on the Historiography of non-existing History” i NORA, 2, 1995
 • Johanson, Klara, ”Alwida von Glückentreff, levnadskonstnär”, i Klara Johanson, K.J. själv, Stockholm, 1952 (ursprungligen publicerad 1907)
  • ”Ellen Key: till sextioårsdagen”, Stockholms Dagblad 1909-12-10, sign. K.J.
  • ”Ellen Keys ’Rahel Varnhagen’”, Stockholms Dagblad 1908-03-15, sign. K.J.
  • ”Ellen Keys religion”, ur Kritik, 1957 (ursprungligen publicerat i DN 4 1906-02-04)
  • ”En midsommarnattsdröm”, Svenska Dagbladet 1926-04-26
  • ”’Skönhet för alla’”, Dagny, 14, 1899, sign. E-lf.
  • ”Till Ellen Keys minne”, i förf:s Sigrid Fridman – och andra konstnärer : en krigskrönika, Stockholm 1948
  • ”Två sierskor”, Hertha, 29, 1942
 • Jordahl, Anneli, Jag skulle vara din hund om jag finge vara i din närhet, Stockholm 2009
 • Kinnunen, Tiina, “Eine der unseren” und “Königin im neuen Reiche der Frau” : die Rezeption Ellen Keys in der Frauenbewegung des deutschen Kaiserreichs, Helsingfors 2000
  • “A friend or an enemy? Ellen Key’s reception among the Finnish middle-class feminists”, i Ellen Key – Creating a European Identity, Ödeshög 2013
 • Key-Rasmussen, Hedda, Två systrar vid aftonbrasan, Ellen Keysällskapets skriftserie, 1986 (1930)
 • Koch, Martin, ”Ur Kärleksbarnets århundrade (fritt efter Ellen Key)”, i författarens Litterära storverk i västficksformat : parodier, Stockholm 1913
 • ”Kring Ellen Keys bortgång”, Dagens Nyheter 1926-04-26 – Minnesord av Elin Brandell, Anna Lenah Elgström, Nat. Frölander, Mia Leche, Gurli Linder, Anna Whitlock, Elin Wägner, Helene Stoecker, Alice Salomon, Gabriele Rueter, Gertrud Bäumer, Dr Becker, Ernst Fischer och Maximilian Harden
 • Kåreland, Lena, ”’Att låta sig gripas af barnet’ : Ellen Key och Gurli Linder i sekelskiftets barnkulturdebatt’”, i Ny syn på Ellen Key, Stockholm 2000
  • Rätten till ordet, en kollektivbiografi över skrivande Stockholmskvinnor 1880-1920, med Boel Englund, Stockholm 2008
  • Litteraturens vägar : litteratursociologiska studier tillägnade Lars Furuland, Hedemora 1988
 • Lagerlöf, Selma, ”Ett minne”, i En bok om Ellen Key, Stockholm 1919
  • ”En okrönt drottning”, Svenska Dagbladet 1926-04-26 ; Idun, 39, 1926
 • Landquist, John, ”Ellen Karolina Sofia K. […]”, Nordisk familjebok, Stockholm 1940
  • Ellen Key, Stockholm 1909
  • “Ellen Key”, i författarens Som jag minns dem, Stockholm 1949
  • “Key, Ellen […]”, Psykologisk pedagogisk uppslagsbok, 2: I-K, 2, Stockholm 1956
  • “Ellen Key som humanist”, Vår tid, 9, 1924
 • Larsson, Christina En kärleksreligion? En undersökning av Ellen Keys kärleksuppfattning i Lifslinjer, Stockholm 1989 – C-uppsats
 • Larsson, Hans, ”Ellen Keys livsåskådning : på sjuttioårsdagen”, i författarens Under världskrisen, Stockholm 1920
 • Leche Löfgren, Mia, Ellen Key : hennes liv och verk, Stockholm 1930
  • ”Min första bok”, Bokslut, Stockholm 1962
  • ”Leckö ett studiekloster : hur Ellen Key vill hedra Viktor Rydbergs minne”, Aftonbladet 1920-11-03
 • Leijonhufvud, Sigrid, ”Ellen Key och patriotismen”, Vår tid, 9, 1924
 • Lengborn, Thorbjörn, ”Ellen Key och skönheten”, Parnass, 6, 1997
  • Ellen Key och skönheten : estetiska och konstpedagogiska utvecklingslinjer i Ellen Keys författarskap 1891-1906, Hedemora 2002
  • ”Rilke och Ellen Key”, Nordisk tidskrift, N.S., 52, 1976
  • En studie i Ellen Keys pedagogiska tänkande främst med utgångspunkt från ”Barnets århundrade”, Uppsala 1976. – Diss.
  • Skönhet och livskamp. Det darwinistisk-evolutionistiska inslaget i Ellen Keys estetik vid sekelskiftet 1900 – i belysning av Richard Berghs estetiska åskådning. Stockholm 1996 – D-uppsats
  • Ellen Key och livsåskådningskampen, Åbo Akademi 2005
 • Levertin, Anna, ”Ellen Key : spridda hågkomster från olika bord”, Huvudstadsbladet 1943-01-03
  • ”Vår vän Ellen Key”, Svensk litteraturtidskrift, 14, 1951
 • Levertin, Oscar, ”D:r C.D. af Wirsén såsom kritiker”, Svenska Dagbladet 1900-08-23
  • ”Ellen Key : Tankebilder”, i författarens Samlade skrifter, II, 14, 4. uppl., Stockholm 1921, (urspr publ 22 december 1898)
  • ”Vitalis Norström: Ellen Keys Tredje rike [—]”, Svenska Dagbladet 1902-03-07
 • Lewis, Katarina, Ellen Key : samhällsmodern och folkbildaren, Ellen Keysällskapets skriftserie, 1989
 • Lindberger, Örjan, ”Brev från Björnson till Ellen Key”, Nordisk tidskrift 52, 1976
 • Lindén, Claudia; ”Moderlighetens metaforer hos Ellen Key och Friedrich Nietzsche”, Kvinnovetenskaplig tidskrift 1998:3/4
  • Om kärlek : litteratur, sexualitet och politik hos Ellen Key, Eslöv 2002. – Diss.
  • ”Ellen Keys feministiska estetik”, i Röhska muséets katalog för utställningen Från Ellen Key till IKEA, 1991, även publicerad som förord i Ellen Keyinstitutets utgåva av Skönhet för alla, 2005 och 2014.
 • Linder, Gurli, ”Ellen Key : några intryck och minnen”, Ord och Bild, 36, 1927
  • ”Ellen Key sjuttio år”, Iduns julnummer, 1919
 • Lindgren, Hellen, ”Ellen Key”, Idun, 4, 1891
  • ”Ellen Key : ett utkast”, Ord & Bild, 8, 1899
 • Losman, Beata, Kamp för ett nytt kvinnoliv : Ellen Keys idéer och deras betydelse för sekelskiftets unga kvinnor, Stockholm 1980
 • Lundgren, Hjalmar, ”Hos Ellen Key på Strand”, i författarens Mitt minnesalbum, Uppsala 1950
 • Lundgren, Lars O., ”Om Hjalmar Söderberg och Ellen Key”, Svensk litteraturtidskrift, 46, 1983
  • ”Ellen, Vitalis och Hjalmar”, Parnass, 6, 1997
  • ”Ellen Key och vår tid”, Svensk litteraturtidskrift, 12, 1949
 • Löfman, Nils, ”Arvid Falk, Hanna Paj och mördaren Möller”, i: A. Björkesons, Redogörelse för Högre allmänna läroverket för gossar å Södermalm, Stockholm 1942
 • Michelsen, Ellen Brev från Ellen Key 1907 – 1924, Lund 1952
 • Miller Lane, Barbara “An Introduction to Ellen Key’s ‘Beauty in the Homes’” i Modern Swedish Design Theory Museum of Modern Art, New York, 2008
 • Moberg, Eva, ”Ellen Key”, i författarens Såvitt jag förstår …, Stockholm 1966
 • Modern Swedish Design Theory: The Principal Texts, New York 2008, red. Kåberg, Helena och Creagh, Lucy
 • Möller, Hans ”Bildningens egentligaste lycksalighet. Ellen Key som Waldorfpedagogikens förelöpare” i På Väg, 2-3/2000
 • Nathorst, Mary T., Strand – Ellen Keys hem, Ellen Keysällskapets skriftserie, 1984 (ursprungligen publicerad i Svenska hem i ord och bilder, 4, 1916)
 • Nerman, Ture, ”Ellen Key och den röda ungdomen”, Studiekamraten, 31, 1949
  • ”Minne av Ellen Key”, All världens berättare, 1949
 • Nilsson, Albert, ”Ellen Key och litteraturen”, Vår tid, 9, 1924
 • Norlind, Ernst, ”Ellen Key och Rainer Maria Rilke”, i författarens Borgebyminnen, Lund 1939
 • Norström, Vitalis, Ellen Keys tredje rike : en studie öfver radikalismen, Stockholm 1902
 • Ny syn på Ellen Key : 32 texter av 23 författare, red. Hackzell, Siv, Nacka 2000
 • Nyblom, Helena, ”Ellen Key”, i författarens Mina levnadsminnen, 2: I Sverige 1864-1898, Stockholm 1922
  • ”Öppet brev till Ellen Key”, i En bok om Ellen Key, Stockholm 1919
 • Några röster om Ellen Key, Ellen Keysällskapets skriftserie, 1990
 • Ossiannilsson, Karl Gustav, ”Personliga minnen av Ellen Key”, Östgöta-Correspondenten 1942-10-10
 • Ottelin, Odal, Ellen Key, Alvastra 1953
  • ”Ellen Key”, i författarens Två banbrytare : Ellen Key och Knut Kjellberg, Stockholm 1949
 • Palm, Maria, ”Klara Johanson och Ellen Key”, Svensk litteraturtidskrift 1972:4
 • Pauli, Georg, ”Ellen Key och konsten”, Svenska Dagbladet 1926-04-26
 • Pauli, Hanna, ”Ellen Key från den glada sidan”, Dagens Nyheter 1926-05-10-11
  • ”Tankar och erinringar om Ellen Key”, Svenska Dagbladet 1926-04-27
 • Pironi, Tiziana, ”Ellen Key’s influence on Maria Montessori Children’s House”, i Ellen Key – Creating a European Identity, Ödeshög, 2013
  • ”Da Ellen Key a Maria Montessori: la progettazione di nuovi spazi educativi per l’infanzia”, i Ricerche di Pedagogia e Didattica, 5, 2010
 • Pleijel, Agneta, ”Till Ellen från Verner”, Litterär kalender, 2004
 • Quirk, Yvonne, Frändeskap och ”individens inre beskaffenhet”. Om feminism och monistiska konsekvenser i Ellen Keys ontologi, Göteborg 2004 – D-uppsats
 • Rentzhog, Sten, ”Must och lust på museum : Ellen Key som museipedagogisk inspirationskälla”, i Ny syn på Ellen Key, Stockholm 2000
 • Rolland, Romain, ”Hyllning”, i: En bok om Ellen Key, Stockholm 1919
 • Roos, Mathilda, Ett ord till fröken Ellen Key och till den svenska kvinnan, Stockholm 1896
 • Rosén, Olof, ”Ellen Keys erotiska idealism”, fyra artiklar i Svenska Dagbladet, 4, 7, 8 14 mars 1904, sign Glaukon
  • Huru Ellen Key förkunnar kärleken, Uppsala 1904
 • Rydström, Ada, ”Minnen från Ellen Keys ungdomstid”, i En bok om Ellen Key, Stockholm 1919
 • Sandström, Henning E., Ellen Key och vördnaden för individen. En reflektion över undervisningens varför, vad och hur, Stockholm 2001
 • Schiller, Harald, ”Tre kvinnor : Emelie Högqvist – Jenny Lind – Ellen Key”, i Diktare och idealister, Stockholm 1928
  • ”Tre skeden i ett liv”, i författarens Från Sundsholm till Casa Collina, Stockholm 1932
  • ”Vardag hos Ellen Key”, i författarens Tomma hövdingahus och andra minnen, Stockholm 1945
 • Sjöman, Vilgot, ”Ellen Key och hennes äkta make : i stället för en essä”, Artes, 21, 1995:1
 • Sjövall, Björn, ”Ellen Keys ’livstro’ i ett tensionistiskt perspektiv”, i författarens Spänningen som livsform, Uppsala 1980
 • Skuggor över Strand : en brevväxling mellan Ellen Key och syskonen, Ellen Keysällskapets skriftserie, 1991
 • Spillman, Verena, Erzeihungkonzeption für Heim und Schule underbesondere Berücksichtigung der Rolle der Frau als Mutter bei der Schwedischen Pädagogin und Schriftstellerin Ellen Key, Zürich 1992 – Diss.
 • Stafseng, Ola, ”Ellen Key som samhällsvetenskaplig klassiker – en introduktion”, i Ellen Key, Barnets århundrade, Stockholm, 1996
  • ”Inn i ’Barnets århundrede’ : personen og verket”, i: Ellen Key, 1849-1999, Linköping 1999
 • Stéenhoff, Frida, ”Den nya moralen och Ellen Key som dess tolkare”, i En bok om Ellen Key, Stockholm 1919
 • Sten, Thor, ”Ellen Key, ett författarliv, speglat i brev (1868-1900)”, Svensk litteraturtidskrift 12, 1949
 • Stiernstedt, Marika, Ellen Key, Stockholm 1919
  • ”Ellen Key och barnet”, i En bok om Ellen Key, Stockholm 1919 (ursprungligen publicerad i Vår tid, 9, 1924)
  • ”Ellen Key och Robinson än en gång”, Svensk litteraturtidskrift, 1, 1938
 • Ström, Fredrik, ”Två dagar hos Ellen Key”, i författarens Min ungdoms strider : memoarer, Stockholm 1940
 • Stöcker, Helene,”Kärleksreligion”, i En bok om Ellen Key, Stockholm 1919
 • Sundström, Cristina, Både och. Om Ellen Keys integrering i offentligheten belyst utifrån några retoriska analyser, Göteborg 1991 – Diss.
 • Svedjedal, Johan, ”Ellen Keys intervju med Almqvist”, Litterär kalender, 2004
 • Svenstedt, Carl-Henrik, ”Tidsmaskinen Ellen”, Hertha, 74, 1987
 • Söderberg, Hjalmar, ”Ellen Key: Tankebilder (1899)”, i författarens Litterärt, Varia, 2, 1943
  • ”Ett par skuggminnen”, i En bok om Ellen Key, Stockholm 1919, även i författarens Samlade verk, 9, Ur glömskan, Varia, 1, Stockholm 1943
 • Söderberg, Monnica, Axplock ur Ellen Keys gästbok, Ellen Keysällskapets skriftserie, 1996
  • ”Hos Ellen Key på Strand”, Kulturmiljövård, 1996:1-2
 • Söderhjelm, Alma, ”Ellen Key – vår tids hjärta : två författarinnor hylla Ellen Keys minne”, Idun, 39, 1926 med Anna Lenah Elgström
 • Söderhjelm, Werner, ”’Människor’”, i En bok om Ellen Key, Stockholm 1919
 • Tenow, Elsa, ”Ellen Key”, Biografiskt album, Helsingfors 1890
 • Thersmeden, Nils H., ”Profetissan och verkligheten : vid 5-årsdagen av Ellen Keys död”, Socialdemokraten 1931-04-19
  • ”Till Ellen Keys porträtt”, Morgonbris, 1904, sign. A- St.
 • Topelius, Ann-Sofi, ”Praktiska ting för stuga och trädgård : Ellen Keys anteckningar om Strand”, i: Ellen Key, 1849-1999, Linköping 1999
  • ”Skönhet för alla och Ellen Keys Strand”, Östergötland, 1976
 • Torbacke, Jarl, ”Ellen Key och Afton-Tidningen : randanteckningar om Strindbergsstriden 1910”, i Historiska studier tillägnade Folke Lindberg 27 augusti 1963, Stockholm 1963
 • Trolle, Alice, Personliga minnen av Ellen Key, Linköping 1927
 • Ulfgard, Maria, ”Barn och uppfostran hos Ellen Key”, Signum, 22, 1996
 • utan gränser – Fredrika Bremer, Ellen Key och Elin Wägner, red Planefors, Per-Inge, Ödeshög 2006
 • Wahlström, Lydia, ”Minnen kring Ellen Key”, i författarens Glada givare : en bok om lärare och vänner, Stockholm 1929
 • Weidel Randver, Gunnel, Ellen Key och Selma Lagerlöf, Ellen Keysällskapets skriftserie, 1971
  • Herrgårdsflickan Ellen Key, Ellen Keysällskapets skriftserie, 1976
  • ”Ett konstverk och en vänkrets”, Parnass, 6, 1997
  • Kvinnorörelsens orosande, Ellen Keysällskapets skrifteserie, 1977
  • På fotvandring i Norge med Ellen Key, Ellen Keysällskapets skriftserie, 1974
  • En vänskap i brevens spegel : om Ellen Key och Verner von Heidenstam, Ellen Keysällskapets skriftserie, 1978, återutg 2012
 • Westberg, Nils, Ellen Keys betydelse för samhälls- och skoldebatt : en översikt med framtidens skola i historiskt perspektiv och exkursen Demokratins pedagogiska problem som bilaga, Gamleby 1994
 • ”Vid Ellen Keys bortgång”, Hvar 8 Dag, 27, 1926
 • ”Vid juletid hos Ellen Key”, Idun, 29, 1916
 • Widegren, Wulf, ”Ellen Key och Ombergsbygden”, I rökstenens bygd, 1976
 • Wieselgren, Oscar, ”Selma Lagerlöf och Ellen Key : några anteckningar på grundval av breven i Ellen Keys arkiv”, Bonniers Litterära Magasin, 11, 1942
 • af Wirsén, Carl David, ”Ellen Key: Lifslinjer I, 1, 2 […]”, Vårt Land 1904-01-08.
  • Ellen Keys lifsåskådning och verksamhet som författarinna : en undersökning, Stockholm 1900
 • Wittrock, Ulf, ”Carl Larsson och Ellen Key”, Dagens Nyheter 1950-12-24
  • ”Cecilia Fröding och Ellen Key”, Ord och Bild, 1949
  • ”Elin Wägners Pennskaftet och Ellen Key”, Göteborgs Handels- och Sjöfarts Tidning 1952-03-31
  • ”Ellen Key, Almqvist och sekelskiftets idédebatt”, Samtid och framtid, 8, 1951
  • ”Ellen Key i närbild”, Bonniers Litterära Magasin, 20, 1951
  • ”Ellen Key och kvinnomedvetenheten”, Samlaren, 104, 1983
  • ”Ellen Key och nittiotalets kulturdebatt”, Samlaren, 88, 1967
  • ”Ellen Key och ryktet”, Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri, 28, 1952
  • ”Ellen Key och Strindberg”, Dagens Nyheter 1948-01-31
  • ”Ellen Key och de unga författarna : Gustaf Ullman och Ellen Key”, Svensk litteraturtidskrift, 12, 1949
  • Ellen Keys väg från kristendom till livstro, Uppsala 1953. – Diss.
  • ”Från förra seklets kulturella arena”, 1: ”Selma Lagerlöf, Ellen Key och sedligheten : en kvinnodebatt”, Samlaren, 115, 1994
  • ”Key, Ellen Karolina Sofia […]”, Svenskt biografiskt lexikon, 101, Stockholm 1975
  • ”Kvinnor på den offentliga scenen – Ellen Key och Marika Stiernstedt”, Samlaren, 116, 1995
  • ”Levertin, Ellen Key och litteraturkritiken”, Svenska Dagbladet 1951-08-06
  • ”Per Hallström, Ellen Key och humorn”, Svenska Dagbladet 1951-09-29
  • ”Ronny Ambjörnsson: Samhällsmodern’ […]”, Samlaren, 95, 1974
  • ”Strindbergs och Heidenstams sista möte : ett nyupptäckt brev av Ellen Key”, Bonniers litterära magasin, 18, 1949, 5
  • ”Den unge Fredrik Ström och Ellen Key”, Ord och Bild, 60, 1951
 • Wåhlin, Karl, ”Ellen Key och konsten”, Vår tid, 9, 1924
 • Wägner, Elin, ”En junidag hos Ellen Key”, Idun, 24, 1911
  • ”De tre kraven : ett kapitel om Ellen Key och kvinnosaken”, i En bok om Ellen Key, Stockholm 1919
 • Zweigbergk, Eva von, ”Arbetarkvinnor köade för att få komma till Ellen Keys villa vid Vättern”, Dagens Nyheter 1969-08-24
 • Åkerström, Ulla, ”Ellen Key in Italy”, i Ellen Key – Creating a European Identity, Ödeshög 2013
 • Örtegren, Gerd, Ellen Key och Tolfterna, Ellen Keysällskapets skriftserie 1981
 • Österling, Anders, ”Ellen Keys minne”, Svenska Dagbladet 1930-10-23