Ur ”Några tankar om vila och ett vilohem” (av Ellen Key i Julfacklan 1912)

”Den frågan har nu i tjugo år hört till de för mig levande, sedan jag ofta om vårarna med “Tolfterna” gjorde någon utfärd i Stockholms vackraste omgivningar. Jag såg då kinder bli röda, som hela vintern varit bleka; såg gamla kvinnor ivriga som barn att plocka vårblommor; såg ögon med minnenas vemod vila på det unga lövet och hörde – med vilken smärta kan jag knappt uttrycka – många vid avskedet säga: “nu har vi haft vår enda dag på landet för i år”. Visserligen hade jag själv känt många umbäranden, även dem fattigdom medför. Men aldrig det att ej, efter slutat skolarbete på våren, kunna komma till landet under sommaren. Och som för mig, lantbarnet och stadshatarn, det svåraste av alla nödtvång skulle varit just det, att ej under sommaren få komma till landet, började jag fundera på hur man skulle kunna skapa möjligheter till de kostnadsfria lantvistelser, som för arbeterskor möjliggör en sommarvila, i de fall då arbetsgivaren medger en sådan.

Tack vare att utlandet köper mina böcker blev det mig för några år sedan möjligt att åter få ett hem, – med vilket jag menar ett hem på landet, riktiga landet, det där man arbetar, oroas och gläds, så som jag sedan barndomen sett och hört det i de bygder, där folkets bröd vajar i skördeguldet och vilar under vinternattens gnistrande stjärnor. Och då visste jag även att den stora glädjen av detta egna hem skulle bli, ej den jag själv där kunde äga under de par tiotal, jag kanske har kvar att leva, utan den att redan medan jag levde och efter min död kunna bereda någon tids vila åt av livets mödor eller livets sorger uttröttade.”

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att under någon tid av året bereda vila och vederkvickelse åt kvinnor, som sakna egna medel att förskaffa sådan.”

Ellen Keys stiftelse Strands ändamål formulerades i de stadgar som Ellen Key skrev 1914, och som uppdaterades efter att Tolfterna upphört i början på 60-talet (läs mer under STIPENDIUM/BAKGRUND)

Personal

Maja Rahm

Föreståndare

Styrelsen

Bengt Ivarsson, Linköping

Ordförande

Hedvig Brander-Jonsson, Uppsala

Sekreterare

Ralph Edenheim, Motala

Ledamot

Marianne Bentzel, Linköping

Ledamot

Helena Selbing, Linköping

Ledamot

Gunilla Aschan, Linköping

Ledamot

Ledamöter genom åren

 

Ellen Keys Stiftelse Strands styrelse har genom åren bestått av sakkunniga inom stiftelseförvaltning, museum, byggnadsvård m.m.

 • Godsägare C G Pyk utsågs 1926 till stiftelsen förste ordförande.
 • 1928 ersattes han av sin hustru fru Stina Pyk.
 • I maj 1933 tillträdde landshövdingskan Ellen Tiselius som stiftelsens ordförande.
 • I maj 1952 ersattes hon av bankdirektör G Lagercrantz.
 • År 1960 tillträde bankdirektör Stig Ödmark som ordförande, som i sin tur
 • 1979 ersattes av professor Jan-Fredrik Jansson.
 • Åren 1999 – 2013 var Ellen Keys brorsbarnbarn och juristen Ian MacKey ordförande.
 • Åren 2014 – 2021 var arkivarien och och etnologen Gunnar Elfström ordförande.

Bland övriga styrelseledamöter genom åren kan nämnas:

 • Ellen Keys brorson ryttmästare Ivar MacKey
 • Ellen Keys systerdotter chefssekreterare Essy Key-Rasmussen
 • Ellen Keys systerbarnbarn översättare Anne-Marie Jansson.

Dessutom har bl a landshövdingskan Inga Eckerberg, intendent Ann-Sofie Topelius och professor Lena Johannesson varit ledamöter.

Stiftelsens arkiv fram till 1970 finns bevarat på Kungliga Biblioteket i Stockholm. För fler frågor maila gärna till: info@ellenkey.se