Bibliotek

I Ellen Keys bibliotek på Strand finns ca 4 000 volymer. Här finns skönlitteratur och facklitteratur inte bara på svenska utan även på språk som norska, danska, engelska, tyska, franska och italienska med flera. Hon läste själv alla dessa språk.
I hennes böcker kan man hitta anteckningar och understrykningar, ofta finns också hennes egen namnteckning och Exlibris och dedikationer från författaren. Ibland förekommer det inklistrade tidningsurklipp som härrör till boken eller författaren.

För att göra detta material tillgängligt för en bredare publik har vi valt att registrera hela bibliotekskatalogen i Libris. Vi har också valt att skanna intressanta sidor ur boksamlingen och samla dem här på vår hemsida.

Klicka för att komma vidare till biblioteket.

För en så bra upplevelse som möjligt så laddar vi in hela bibliotket på en gång vilket kan ta lite tid. Vänligen ha lite tålamod.

Galleri

Skåp Ett

Bilder från skåp Ett

Skåp Två

Bilder från skåp Två

Skåp Fyra

Bilder från skåp Fyra

Skåp Sju

Bilder från skåp Sju

Skåp Nio

Bilder från skåp Nio

Skåp Tio

Bilder från skåp Tio

Skåp Tolv

Bilder från skåp Tolv

Skåp Tretton

Bilder från skåp Tretton

Skåp Fjorton

Bilder från skåp Fjorton

Skåp Femton

Bilder från skåp Femton

Skåp Sexton

Bilder från skåp Sexton

Skåp Sjutton

Bilder från skåp Sjutton

Skåp Arton

Bilder från skåp Arton

”[…] viljan att lyssna till flydda tiders själ – den själ, som lever i bygdens minnen – och till stora andars ord, dem de finner i bokskåpen på Strand.” (Ellen Key ur Julfacklan 1912)

Ellen Keys stora samling av brev, fotografier, manuskript, anteckningsböcker m.m. bevaras idag på Kungliga biblioteket i Stockholm.  Även andra bibliotek och institutioner har stora Ellen Keysamlingar, t ex Kunskapskällan i Västervik, Kvinnohistoriska samlingarna i Göteborg och universitetsbiblioteket i Uppsala. På Strand finns hennes samlade bibliotek och inventarier kvar.

Bildarkiv

På Strand idag finns endast nya digitala bilder på huset interiört och exteriört. Några av dessa finns upplagda här på hemsidan. Bilderna finns tillgängliga för beställning och kan användas utan kostnad. Kontakta oss om du är intresserad av att använda våra bilder. Vi vill att du anger fotograf samt att bilden är från Ellen Keys Strand.

Beställa bilder

Samtliga äldre fotografier från Ellen Keys Strand finns bevarade på Kungliga biblioteket i Stockholm. Sök gärna i arkivmaterialet genom söksajten: arken.kb.se För digitala bilder interiör och exteriörbilder från Strand går det bra att maila förfrågan till Ellen Keys Strand.

Biblioteket

Ellen Keys Strands bibliotek byggdes upp av Ellen Key själv och består av ca 4000 volymer. Många verk är gåvor från författarna själva. 2018 påbörjades ett stort arbete med boksamlingen som syftar till att digitalisera katalogen och göra den tillgänglig via Libris. Nu, 2021, är ca två tredjedelar av böckerna sökbara via Libris, ang sökkod EKS för att hitta Strands böcker. Notera att böckerna inte är tillgängliga för hemlån. Samtidigt skannas valda delar av intressanta volymer och dessa kommer i framtiden bli tillgängliga på vår hemsida. Biblioteket är enbart tillgängligt för forskare efter överenskommelse med föreståndaren.

Inventarier

Ellen Keys Strand är bevarat som Ellen Key efterlämnade huset, med inventarier som berättar om hennes liv, vänner och idévärld. Detta var viktigt för att besökare och gäster skulle kunna lära känna henne, även efter hennes bortgång. Så här skriver Mary T Nathorst i ett hemma-hos reportage 1916: ”Visserligen [är det] inte ett dyrbart hem, inte heller ett antikt hem, inte ens ett fullödigt vackert hem – där finns några möbler, som inte skulle finna nåd inför en estetikers ögon, men det är något förmer än detta, det är ett personligt hem, som individualisten framför andra, Ellen Key, har skapat åt sig. […] det är så sammanväfdt med hennes lif, henne själv att man ej kan tala om det ena, utan att nämna det andra.” (ur ”Strand Ellen Keys hem” i Svenska Hem i ord och bilder 1916, årg 4,av Mary T Nathorst).

Länkar

Arkiv med Ellen Keymaterial i Sverige: Kungliga Biblioteket i Stockholm: www.kb.se  Handskrifter arken.kb.se Kvinnohistoriska samlingarna i Göteborg, KvinnSam: www.ub.gu.se/kvinn/ Projekt Runeberg, Ellen Keys texter on-line: www.Runeberg.org Kunskapskällans Ellen Keysamling, Västervik: www.vastervik.se/Vasterviks-Gymnasium/Gymnasiebiblioteket/Kunskapskallan/