Bibliotek

När du söker en viss bok ur Ellen Keys bibliotek använder du Libris länken här bredvid.

  • Gå till utökad sökning och skriv in bibliotekskod Eks. Då kommer alla böcker upp som finns i biblioteket på Strand.
  • Klicka på den volym som du är intresserad av och gå sedan in på Detaljer i övre högra hörnet. Där finner du bibliotekens lokala klassifikation, anmärkningar och ämnesord och ser du där Eks vet du att det är anmärkningar rörande Ellen Keys böcker. Där kan du exempelvis se om det finns dedikationer från författaren till Ellen Key.
  • I det skannade materialet kan du sedan söka på författare och titel och få fram den aktuella boksidan.
BildFörfattareTitelÅrOrtTypNoteringarhf:tax:forfattarehf:tax:titelhf:tax:arhf:tax:orthf:tax:typhf:tax:notering
almen-siggefolke-rehn1903stockholmdedikation-fran-forfattaren-anteckning
almen-siggekumlagarden1906stockholmdedikation-fran-forfattarensammanbunden-med-almen-s-folke-rehn
almqvist-carl-jonas-loveamorina1839jonkopingproveniens-c-f-e-e-carl-fredrik-edvin-emil-key
almqvist-carl-jonas-loveamorina1839jonkopingsidnr-antecknade-hanvisar-till-sidor-i-boken-med-markerad-text
almqvist-carl-jonas-lovefria-fantasier-tornrosens-bok-1-jagtslottet1832stockholmproveniens-cfee-carl-fredrik-edvin-emil-key
almqvist-carl-jonas-lovefria-fantasier-tornrosens-bok-4-drottningens-juvelsmycke1834stockholmproveniens-distincuo-exlibris-ellen-key-c-f-e-e-carl-fredrik-edvin-emil-key-stampel-ellen-keys-stiftelse
almqvist-carl-jonas-lovefria-fantasier-tornrosens-bok-6-baron-julius-k1835stockholmproveniens-distincuo-exlibris-c-f-e-e-carl-fredrik-edvin-emil-key
almqvist-carl-jonas-lovefria-fantasier-tornrosens-bok-71835stockholmproveniens-distincuo-exlibris-cfee-carl-fredrik-edvin-emil-key-stampel-ellen-keys-stiftelse
almqvist-carl-jonas-lovefria-fantasier-tornrosens-bok-101838stockholmproveniens-distincuo-exlibris-ellen-key-cfee-carl-fredrik-edvin-emil-key-stampel-ellen-keys-stiftelse
almqvist-carl-jonas-lovefria-fantasier-tornrosens-bok-131840stockholmproveniens-distincuo-exlibris-ellen-key-cfee-carl-fredrik-edvin-emil-key-stampel-ellen-keys-stiftelse
geijerstam-gustaf-afden-gamla-herrgardsallen1908stockholmdedikation-fran-forfattaren
geijerstam-gustaf-afskogen-och-sjon1903stockholmdedikation-fran-forfattarensammanbunden-med-geijerstam-g-a-den-gamla-herrgardsallen
geijerstam-gustaf-aferik-grane1885stockholmdedikation-fran-forfattaren-delvis-bortskurensammanbunden-med-geijerstam-g-a-grakallt
geijerstam-gustaf-afkarin-brandts-drom1904stockholmdedikation-fran-forfattaren
geijerstam-gustaf-afbroderna-mork1906stockholmdedikation-fran-forfattarensammanbunden-med-geijerstam-g-a-karin-brandts-drom
geijerstam-gustaf-afmedusas-hufvud1895stockholmdedikation-fran-forfattaren
geijerstam-gustaf-afkampen-om-karlek1896stockholmdedikation-fran-forfattarensammanbunden-med-geijerstam-g-a-medusas-hufvud
geijerstam-gustaf-afmina-pojkar1896stockholmdedikation-fran-forfattaren
geijerstam-gustaf-afboken-om-lille-bror1900stockholmdedikation-fran-ebeth-och-birger-mornersammanbunden-med-geijerstam-g-a-mina-pojkar
geijerstam-gustaf-afnutid1891stockholmdedikation-fran-axel-lundegard
almqvist-carl-jonas-lovetornrosens-bok-1-imperial-octavupplaga1839stockholmproveniens-c-f-e-e-carl-fredrik-edvin-emil-key
geijerstam-gustaf-afnutid1891stockholmanteckningar-i-innehallsforteckningen
geijerstam-gustaf-afsatirer-och-drommar1892stockholmdedikation-fran-forfattaren-stampel-ellen-keys-stiftelsesammanbunden-med-geijerstam-g-a-nutid
geijerstam-gustaf-afsjalarnas-kamp1904stockholmdedikation-fran-forfattaren
geijerstam-gustaf-afstromoln1883stockholmdedikation-fran-forfattaren
gernandt-claine-janefata-morgana-och-andra-berattelser1893stockholmdedikation-fran-forfattaren
gernandt-claine-janedet-frammande-landet1898stockholmdedikation-fran-forfattaren-stampel-ellen-keys-stiftelse
gernandt-claine-janepampan-berattelse1900stockholmdedikation-fran-forfattaren-stampel-ellen-keys-stiftelsesammanbunden-med-gernandt-claine-j-det-frammande-landet
gernandt-claine-janei-pagodernas-land-roman1903stockholmdedikation-fran-forfattarenpa-ryggen-claine
gernandt-claine-janemagdalena1913helsingforsdedikation-fran-forfattarenpa-ryggen-claine
gernandt-claine-janei-skuggan-av-ett-snille1914helsingforsdedikation-fran-forfattarensammanbunden-med-gernandt-claine-j-magdalena-pa-ryggen-claine
angered-strandberg-hilmafran-det-nya-och-gamla-landet-noveller1899stockholmdedikation-fran-forfattaren-delvis-bortskuren-stampel-ellen-keys-stiftelse
gernandt-claine-janevar-christina1918stockholmdedikation-fran-forfattarensammanbunden-med-gernandt-claine-j-omkring-herdinnan-i-norden-pa-ryggen-claine
gille-elsa-pseudvi-stackars-kvinnor-roman1917stockholmanteckning-av-ellen-key-mig-sand-av-forfattarinnan-som-ar-mig-okand
granstrom-mattsmanniskan-och-marken-noveller1912goteborgmarkeringar-vid-vissa-titlar-i-innehallsforteckningen
granstrom-mattsvisor-i-byn1913stockholmdedikation-fran-forfattaren-delvis-bortskuren-stampel-ellen-keys-stiftelsesammanbunden-med-granstrom-m-m-manniskan-och-marken
granstrom-mattsvisor-i-byn1913stockholmmarkeringar-vid-vissa-titlar-i-innehallsforteckningen-stampel-ellen-keys-stiftelsesammanbunden-med-granstrom-m-m-manniskan-och-marken
granstrom-mattsvisor-i-byn1913stockholmmarkeringar-vid-vissa-titlar-i-innehallsforteckningensammanbunden-med-granstrom-m-m-manniskan-och-marken
granstrom-mattshat-och-karlek-dikter1915stockholmdedikation-fran-forfattaren-delvis-bortskurensammanbunden-med-granstrom-m-m-manniskan-och-marken
hallstrom-perdoda-fallet1902stockholmgava-fran-forfattaren-stampel-ellen-keys-stiftelse
hallstrom-peren-skalmroman1906stockholmdedikation-fran-forfattarensammanbunden-med-hallstrom-p-doda-fallet
hallstrom-perbriljantsmycket1896stockholmdedikation-fran-forfattarensammanbunden-med-hallstrom-p-en-gammal-historia
angered-strandberg-hilmahemma-roman-i-tre-delar1912stockholmdedikation-fran-forfattaren-delvis-bortskuren
hallstrom-pergrefven-af-antwerpen1899stockholmdedikation-fran-forfattaren
hallstrom-pergustaf-sparfverts-roman1903stockholmdedikation-fran-forfattaren
hallstrom-perde-fyra-elementerna1906stockholmdedikation-fran-forfattarensammanbunden-med-hallstrom-p-gustaf-sparfverts-roman
hallstrom-perreseboken-noveller1898stockholmdedikation-fran-forfattaren
hallstrom-pertva-legenddramer1908stockholmdedikation-fran-forfattarenryggtitel-dramer
hallstrom-pererotikon1908stockholmdedikation-fran-forfattarensammanbunden-med-hallstrom-p-tva-legenddramer-ryggtitel-dramer
hallstrom-pervilsna-faglar1894stockholmdedikation-fran-forfattaren
hallstrom-perpurpur1895stockholmdedikation-fran-forfattarensammanbunden-med-hallstrom-p-vilsna-faglar
hallstrom-pervaren1898stockholmdedikation-fran-forfattaren-stampel-ellen-keys-stiftelse
hansson-olasamlade-skrifter-5-tidens-kvinnor1920stockholmanteckningar-i-innehallsforteckningen
angered-strandberg-hilmalydia-vik-en-sjals-historia1904stockholmdedikation-fran-forfattaren
hansson-olasamlade-skrifter-9-vagen-till-livet1921stockholmproveniens-ellen-key-mars-1921
haugard-joelann-dayot1918stockholmdedikation-fran-forfattaren
haugard-joelann-dayot1918stockholmbokbindarmarke-carl-eks-bokbinderi-orebro
hedberg-tordikter1896stockholmdedikation-fran-forfattaren-stampel-ellen-keys-stiftelse
hedberg-torperseus-och-vidundret1917stockholmdedikation-fran-forfattaren-stampel-ellen-keys-stiftelse
hedberg-torteseus-konungen1921stockholmdedikation-fran-forfattarensammanbunden-med-hedberg-t-perseus-och-vidundret
hedberg-torpa-torpa-gard1888stockholmdedikation-fran-forfattaren
hedberg-torreseminnen1905stockholmanteckning-av-ellen-key
hedberg-torhemmets-sanger-dikter1922stockholmmarkeringar-vid-vissa-titlar-i-innehallsforteckningensammanbunden-med-hedberg-t-reseminnen
hedberg-torhemmets-sanger-dikter1922stockholmmarkeringar-vid-vissa-titlar-i-innehallsforteckningensammanbunden-med-hedberg-t-reseminnen
angered-strandberg-hilmaden-nya-varlden-roman1898stockholmtryckt-dedikation-till-ellen-key-fran-forfattaren-guldtryck-pa-parmens-framsida
hedberg-torgerhard-grim1897stockholmdedikation-fran-forfattarensammanbunden-med-hedberg-t-johan-ulfstjerna
heidenstam-verner-vonfran-col-di-tenda-till-blocksberg1888stockholmdedikation-fran-forfattaren
levertin-oscar-heidenstam-verner-vonpepitas-brollop1890stockholmdedikation-fran-forfattarnasammanbunden-med-heidenstam-v-v-fran-col-di-tenda-till-blocksberg
heidenstam-verner-vonendymion1889stockholmdedikation-fran-forfattaren
heidenstam-verner-vonrenassans-nagra-ord1889stockholmdedikation-fran-forfattarensammanbunden-med-heidenstam-v-v-endymion
heidenstam-verner-vonfolkungatradet-1-folke-filbyter1905stockholmdedikation-fran-forfattaren
heidenstam-verner-vonhans-alienus-d-11892stockholmdedikation-fran-forfattaren-delvis-bortskuren
heidenstam-verner-vonheliga-birgittas-pilgrimsfard1901stockholmdedikation-fran-forfattaren
heidenstam-verner-vonkarolinerna-forsta-samlingen1897stockholmdedikation-fran-forfattaren
heidenstam-verner-vonkarolinerna-forsta-samlingen1897stockholmmarkeringar-vid-vissa-titlar-i-innehallsforteckningen
angered-strandberg-hilmapa-bygator-och-alpvagar1915stockholmdedikation-fran-forfattaren-delvis-bortskuren
heidenstam-verner-vonkarolinerna-andra-samlingen1898stockholmdedikation-fran-forfattaren
heidenstam-verner-vonkarolinerna-andra-samlingen1898stockholmmarkeringar-vid-vissa-titlar-i-innehallsforteckningen
heidenstam-verner-vonminne-af-carl-david-af-wirsen1914stockholmdedikation-fran-forfattaren-stampel-ellen-keys-stiftelse
heidenstam-verner-vonminne-af-esaias-tegner1917stockholmsvarlast-anteckning-av-forfattaren-stampel-ellen-keys-stiftelse
heidenstam-verner-vontankar-och-teckningar1899stockholmdedikation-fran-forfattarensammanbunden-med-heidenstam-v-v-modern-barbarism
heidenstam-verner-vonnya-dikter1915stockholmdedikation-fran-forfattaren
heidenstam-verner-vondagar-och-handelser1909stockholmdedikation-fran-forfattarensammanbunden-med-heidenstam-v-v-sankt-goran-och-draken
heidenstam-verner-vonskogen-susar1904stockholmdedikation-fran-forfattaren
heidenstam-verner-vonsvenskarna-och-deras-hovdingar-bd-11908stockholmdedikation-fran-forfattaren
heidenstam-verner-vonsvenskarna-och-deras-hovdingar-bd-21910stockholmdedikation-fran-forfattaren
angered-strandberg-hilmapa-prarien-roman1898stockholmdedikation-fran-forfattaren-stampel-ellen-keys-stiftelse
heidenstam-verner-vonvallfart-och-vandringsar1888stockholmmarkeringar-vid-vissa-titlar-i-innehallsforteckningen
heidenstam-verner-vonvallfart-och-vandringsar1888stockholmmarkeringar-vid-vissa-titlar-i-innehallsforteckningen
heidenstam-verner-vondikter1895stockholmdedikation-fran-forfattarensammanbunden-med-heidenstam-v-v-vallfart-och-vandringsar
hellborg-ernstpa-vagen-vars1902minneapolisdedikation-fran-forfattaren
holmgren-ann-margret-marta-bolle-pseudfru-strahle1894stockholmproveniens-ellen-key-guldtryck-pa-parmens-framsida
holmgren-ann-margret-marta-bolle-pseudfru-strahle1894stockholmdedikation-fran-forfattaren
jandel-ragnarunder-varstjarnor-dikter1920stockholmdedikation-fran-forfattaren
jandel-ragnarvagledare1921stockholmdedikation-fran-forfattarensammanbunden-med-jandel-r-under-varstjarnor
karlfeldt-erik-axelfridolins-lustgard1901stockholmanteckning-vid-innehallsforteckningen-traslottetsammanbunden-med-karlfeldt-e-a-fridolins-visor
karlfeldt-erik-axelvildmarks-och-karleksvisor1895stockholmdedikation-fran-forfattaren
angered-strandberg-hilmaunder-soderns-sol1905stockholmdedikation-fran-forfattaren
kerfstedt-amandaeva-berattelse1888stockholmdedikation-fran-forfattaren-delvis-bortskuren-stampel-ellen-keys-stiftelse
kerfstedt-amandai-vind-och-motvind1889stockholmdedikation-fran-forfattaren-delvis-bortskuren-stampel-ellen-keys-stiftelsesammanbunden-med-kerfstedt-a-eva
kerfstedt-amandaholger-vide-roman1893stockholmdedikation-fran-forfattaren-delvis-bortskuren-stampel-ellen-keys-stiftelse
kerfstedt-amandasusanne1903stockholmdedikation-fran-forfattaren-delvis-bortskuren-stampel-ellen-keys-stiftelsesammanbunden-med-kerfstedt-a-reflexer
krusenstjerna-agnes-vontony-vaxer-upp1922stockholmproveniens-ellen-key-30-11-1922-gava-fran-forfattarensammanbunden-med-krusenstjerna-a-v-helenas-forsta-karlek
lagerkvist-pardet-eviga-leendet1920stockholmproveniens-ellen-key-1920
lagerkvist-parjarn-och-manniskor1915stockholmdedikation-fran-forfattaren-stampel-ellen-keys-stiftelse
lagerkvist-parmotiv1914stockholmdedikation-fran-forfattarensammanbunden-med-lagerkvist-p-jarn-och-manniskor
lagerkvist-parvalda-sidor1925stockholmproveniens-ellen-key-13-6-1925
lagerkvist-parvalda-sidor1925stockholmmarkeringar-i-innehallsforteckningen
angered-strandberg-hilmatrollmark1907stockholmdedikation-fran-forfattarensammanbunden-med-angered-strandberg-h-under-soderns-sol
lagerkvist-parvalda-sidor1925stockholmmarkeringar-i-innehallsforteckningen
lagerkvist-parangest1916stockholmdedikation-fran-forfattaren
lagerkvist-parsista-manskan1917stockholmdedikation-fran-forfattarensammanbunden-med-lagerkvist-p-angest
lagerkvist-parteater1918stockholmdedikation-fran-forfattarensammanbunden-med-lagerkvist-p-angest