27 Juni –

Nya Idun – ett livskraftigt sällskap i spåren av Ellen Keys pionjärarbete – Britt Östlund

Föredraget handlar om Ellen Key i den tidiga utvecklingen av Nya Idun med utgångspunkt i dokumentation om sällskapets historia från 1885 – 1935.

25 Juli –

Poetiska nedslag i Selma Lagerlöfs barndom – Susanne Nyman och Lisbeth Håkansson Petré

Kvällen inleds i samtal tillsammans med Lisbeth Håkansson Petré, skribent och Strand-guide. De visar på likheter och skillnader i Ellen Keys och Selma Lagerlöfs uppväxt och därefter följer poetiska nedslag i Lagerlöfs barndom.