Kulturaftnar

Kulturaftnar

27 Juni – Nya Idun – ett livskraftigt sällskap i spåren av Ellen Keys pionjärarbete – Britt Östlund Föredraget handlar om Ellen Key i den tidiga utvecklingen av Nya Idun med utgångspunkt i dokumentation om sällskapets historia från 1885 – 1935. Läs mer 25 Juli...

Stötta Ellen Keys Strand

”Ellen Key var ingen rik kvinna, hon arbetade själv ihop sina pengar och ville skapa ett vilohem för kroppsarbetande kvinnor på Strand.Detta blev verklighet och vid sin död testamenterade hon sin kvarlåtenskap till Ellen Keys Stiftelse Strand med uppgift att driva...